Regulamin oraz Umowa Instytutu Szkoleniowego Beauty By Marta Węglarz w Gliwicach.

 1. Salon Beauty by Marta Węglarz jest organizatorem szkoleń w Gliwicach przy ul. Średnia 3.
 2. Szkolenia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z programem szkolenia opublikowanym na stronie internetowej www.instytutbeauty.pl
 4. Instytut Szkoleniowy oświadcza, że spełnia warunki konieczne do prowadzenia szkolenia w tym dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnia sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.
 5. Instytut Szkoleniowy zobowiązuje się do zapewnienia:
  • a) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia,
  • b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia,
  • c) obsługi administracyjno-technicznej szkolenia,
  • d) udostępniania na stronie internetowej Instytutu szkoleniowego informacji na temat programu szkolenia i warunków uczestnictwa,
  • e) możliwości oceny przez Uczestnika jakości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia.
 6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Szkoleń.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że materiały otrzymane od Instytutu Szkoleniowego w ramach szkolenia nie mogą być kopiowane ani powielane bez jej zgody , ani wykorzystywane w inny sposób naruszający prawa autorskie podmiotu uprawnionego.
 9. W przypadku chęci zarezerwowania miejsca w szkoleniu należy podać imię , nazwisko numer telefonu oraz a następnie jest opłata całości lub zadatku 200 zł za dane szkolenie.

  Dane do przelewu:
  Beauty by Marta Węglarz Usługi kosmetyczno- szkoleniowe.
  ul. Średnia 3 44-100 Gliwice
  Santander Bank
  50 1090 1766 0000 0001 5362 0585
  w tytule: (imię i nazwisko , data).
 10. Po zaksięgowaniu opłaty kursantka otrzymuje potwierdzenie (maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty), iż miejsce zostało ostatecznie zarezerwowane.
 11. Instytut nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wniesionej opłaty powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Uczestnika.
 12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi.